Select Page

Cymdeithas
Tafarn Sinc

Cyfle i fod yn berchen ar ran o dafarn Cymreig sy’n hybu’r Gymraeg

I’w gôl, down at ein gilydd, – mae i ni

 Ei gwmniaeth beunydd.

Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd

Yn aelwyd pob ymwelydd.

Wyn Owens

E

Targed hyd 28-10-2017

 

£320,000

Olimometer 2.52

£325,800

hyd yn hyn – 11/10/2017

E

Newyddion diweddaraf a nodau'r sefydliad

E

Cyfle i dalu £20 y mis am 10 mis i gael cyfranddaliad - llanwch y ffurflen a danfonwch nol atom

E

Gwybodaeth Buddsoddwyr

Cymraeg English
E

£200,000

Targed hyd 30-09-2017
E

£320,000

Targed hyd 28-10-2017
E

£375,400

Targed hyd 01-03-2018

Benthyca Lleol – Wedi cau ar ol cyrraedd y targed! Diolch yn fawr!

English

Cymraeg

Dyma’r ffurflen ar gyfer y Cynllun Cymheiriaid Cyfoedion cymunedol lleol gyda llog o 4% y flwyddyn yn cael ei dalu’n gros. Rydym yn chwilio am 20 o bobl sydd â diddordeb mewn ymuno â’r cynllun lleol gyda benthyca o leiaf £5,000 i’r cynllun a chael llog gros o 4% y flwyddyn dros gyfnod o 3 blynedd. Yr ydym yn gwneud hyn i gadw’r taliadau llog ar gyfer bobl leol yn hytrach na chyfleuster bancio cenedlaethol neu ryngwladol ble bydd y llog yn gadael yr ardal. Cadwch y cyllid yn lleol! Gyda 20 benthyciad o £5,000 mae hyn yn gyfystyr â £100,000 o fenthyca a thaliad llog blynyddol o £ 4,000. Dymunwn y swm hwn i aros yn lleol!

Cefnogir gan
PLANED a Phartneriaid
“Mae’n dal i fod yn llawn dilysrwydd a swyn traddodiadol yr hen fyd” Wales Online

“Mae’r tu mewn yn atgoffa rhywun o amgueddfa hanes lleol” The Good Pub Guide

Cysylltwch â ni

DILYNWCH

Like Us On Facebook

croeso@tafarnsinc.cymru

Tafarn Sinc,
Rosebush,
Maenclochog,
Clynderwen,
Pembrokeshire,
SA66 7QU

01437 532214